نوار عصب و عضله، EMG-NCV جهت تونل کارپ

 

تست نوار عصب و عضله در تشخیص سندرم تونل کارپ

تشخیص بیماری CTS

در بیماری CTS  یا سندرم تونل کارپ نوار عصب و عضله تنها راه تشخیص می باشد. البته شایان ذکر است که تشخیص مبتنی بر گرفتن شرح حال در مرحله ابتدایی، معاینه بیمار در مرحله بعدی و سپس بررسی تست نوار عصب عضله می باشد. با استفاده از نوار عصب و عضله توانایی جداسازی سندرم تونل کارپ یا بیماری CTS از بیماریهای دیگر که علائم شبیه بیماری سندرم تونل کارپ دارند نظیر دیسک گردن،وجود دنده اضافی در گردن یا مشکل دنده گردنی، درگیری عصب در دیابت، آرتروز مفصل شست دست و همچنین برخی مشکلات مغز و نخاعی را به پزشک متخصص می دهد. در ادامه به صورت خلاصه به بیماریهایی که ممکن است با سندرم تونل کارپ اشتباه گرفته شود می پردازیم :

بیماریهایی که علائمی شبیه سندرم تونل کارپ یا CTS دارند:

دیسک گردن

 در دیسک گردن درد از سمت گردن به انگشتان حالت تیر کشنده دارد. شایان ذکر است که امکان وجود همزمان سندرم تونل کارپ و دیسک گردن در افراد نیز وجود دارد.

مشکل دنده گردنی

افرادی که دارای دنده اضافی در گردن خود هستند در قاعده گردن خود دچار درد می شوند و همچنین احساس گزگز و مورمور شدن در دستها نیز وجود دارد. این افراد با انجام فعالیتهایی که با بالا بردن دست همراه است حس ضعف را در دستهای خود تجربه می کنند.

بیماران دیابتی

در بیماران دیابتی درگیری عصب می تواند ایجاد حس گزگز و مورمور شدن در دستها را نماید.

بیماری ام اس

در موارد نادری گزارش شده است که بیماری MS علائمی شبیه سندرم تونل کارپ از خود بروز می دهد.

بنابراین انجام تست نوار عصب و عضله یا EMG-NCV در تشخیص و افتراق بیماری سندرم تونل کارپ بسیار کمک کننده است.