درد مزمن و سندرم حساسیت مزمن و ارتباط ان با گردن درد

باسلام وخسته نباشید.خانمی25ساله م. چهارسال پیش اوایل بیست سالگی بطورناگهانی بدون علایم قبلی دچارشوک شروع یک بیماری شدم.دریک جمع نشسته بودیم.بادست چپ شانه راستم روخاراندم.ناگهان حس برق گرفتگی ودردوسوزش وحشتناکی دویدتوی بازوی راستم تاانتهای انگشتام.وحشت کردم وفریادزدم.اطرافیان شروع به ماساژدستم کردند.این حس حدود3  ثانیه طول کشید.منکه تاکنون باچنان دردعجیبی روبرونشده بودم پس ازچندبارتکرار این اتفاق دچارافسردگی واضطراب بیسابقه ای شدم این ترس وبیقراری به وضوح درچهرم مشخص شد.طوریکه بهرمتخصصی مراجعه میکردم بادیدن حال روحیم بدون هیچ تحقیق ودقت ومطالعه،قرص اعصاب تجویزمیکردومشکل روبه استرس ربط میداد!بدون توجه به اینکه شاید بدحالیم معلول بیماری عجیبم باشه،نه علت اون.ماههاقرص اعصاب خوردم بی هیچ اثرمثبتی بربیماری جسمیم.کمی استرسم کم میشدولی بیماری روزبروزپیشرفت میکرد.هرمتخصص ده دقیقه براحرفام وقت میذاشت وباتشخیص شانسی مرخصم میکردوچون توشهرای مختلف منزل اقوام نداشتیم ناچارمشکل رونیمه کاره ول میکردم وبه شهرخودمون برمیگشتم.تواین چهارسال خیلی تحقیق کردم بهمه سایتای پزشکی سرزدم تاسرنخی ازنام بیماریم پیداکنم.سه بیماری رودیدم که علایمشون شبیه منه.شبیه ترینشم سندرم میوفاسیال یانقاط ماشه ایه.بعدگیرافتادگی عصب.ریشه های عصبی.ونخاع بعلت رادیکولوپاتی یامیلوپاتی گردنی.بعدنوروپاتی اعصاب حسی.همچنین تنگی سرخرگ کاروتیدگردنی.باتوجه به اینکه مهمترین علامتم حساسیت گردن به لمسه وهمه بیماریهای ذکرشده این علامت رودارن.عاجزانه خواهش دارم درتشخیص کمکم کنیدتاقبل ازینکه کیفیت زندگیم ازینم بدتربشه درمان روباتوجه به نوع بیماریم آغازکنیم.شرح بیماری:نقطه ای بسیارحساس سمت راست گردنم بین گردن وبالاترازسینه راست وجودداره که به لمس.فشار.خاراندن.کش آمدن پوست.حساسه.اگرتحریک بشه دردعجیبی ازون نقطه شروع وبه نقاط اطراف هجوم میبره.دردی مبهم شبیه کرختی.سرما.یخ زدگی.سوزن شدن.برق گرفتگی.حالتی مثل دویدن ناگهانی خون واکسیژن به رگهاوبافتهای خاب رفته.شبیه وقتیکه پاخواب بره وبعدیکباره خون بهش برسه.حالت شوک ناخوشایندیه.اوایل فقط این نقطه حساس بودودردش سه ثانیه بود.اماتواین چهارسال قسمت بیشتری ازگردن وکمرو رانم حساس شده ودرد به15 ثانیه رسیده.اماهمچنان حساسترین نقطه زیرگردنمه.بعلاوه انقباضات خیلی قوی ماهیچه ای و رفلکس دستام بحالت بازوبسته شدن وچنگ زدن غیر ارادی هم اضافه شده.که گاهی توخواب بدنمو زخمی میکنه.گاهی ترشح اشک و بزاق هم دارم موقع تحریک. علایم من:درMRIمن دهیدراته شدن وتورم دیسکC5وC6مشخص شده وگفته روی رگهای عصبی فشارمشهودست.وقتی گردنم روبه پایینه دردویخ زدگی وسوزش بین دوکتف وگردن حس میکنم وسفتی وگرفتگی خاصی روبالای سینه راست حس میکنم.وقتی گردنموبه عقب یاطرفین میکشم دردداره.گردنم هنگام چرخاندن صدای سایش وقرچ قرچ میده.وقتی چیزسنگین بلندکنم پشت گردنم بشدت سوزن سوزن میشه.گردن.شانه راست.کتف.خشک شدن ودردمیکنه.قدرت دست راستم کم شده وموقع کارزودخسته میشه.گاهی توبازوی راست حس خفیف سوزش.سرما.خیسی دارم.امابازوی راست وبافت گوشتی سینه راستم مشمول حساسیت به لمس نیستن.گاهی طرف راست صورتم حس خفیف مورموردارم.ازسه ماه پیش هم سرگیجه وعدم تعادل وگیجی و تاحدودی تاریک بینی دارم که درحالت قوزکردن شدیدترمیشه وحتی تهوع میگیرم.امادرازبکشم کم میشه.همزمان باشروع این حالتهای اخیرمهره های کمرم به اندازه2 سانت گاهی دردداره بخصوص اول صبح.علایم بیماریم بخصوص حساسیتم به لمس وفشار.موقع شب.یافعالیت وخستگی.درهوای سرد.وباقوزکردن تشدیدمیشن.ودرهوای گرم مرطوب حمام.یااستراحت.کم میشن.ضمنآ رگهای آبی زیرپوستی بالای سینه راستم خیلی پررنگتره درقیاس باسمت چپ.طوریکه انگارتحت فشارن. حالاراجع به پیش زمینه های مشکلم بهتون میگم: سبک غلط زندگی:قبل بیماریم عادت داشتم زود ازکوره دربرم.اماحالاخیلی کنترل میکنم.درکل برنامه منظمی براخواب واستراحت نداشتم.ورزش ابدآ.شبهاتاساعت3 پای لبتاپ قوزمیکردم تاگردنم خشک میشد.صبحم تاظهرمیخابیدم.معمولآروی سینه وشانه راست میخابم.هیچوقت صبحانه نمیخورم اماتست قندم سالمه.همیشه لباسای تنگ میپوشیدم وشنیدم درگرفتگی رگهادخیل هست.پایین ساق پای چپم غده چربی سفتی هست که هیچوقت اذیتم نکرده اماچون خوندم که نقطه ماشه ای ممکنه خیلی دورتر ازمحل دردباشه بهتردیدم مطرحش کنم.پرده گوش راستم12 سال پیش پاره شد و همیشه به عفونت خفیف دچارمیشه.درخانواده مادرم روماتیسم وخانواده پدرم سرطان استخوان ستون مهره سابقه داشته.این بیماری مشکلات زیادی برام ایجادکرده.درخواب باکوچکترین تحریک با درد بیدارمیشم.اختلال خواب گرفتم.دپرس شدم.روابط اجتماعیم خراب شده چون نمیتونم لباس بپوشم! استحمام.لباس پوشیدن.روابط زناشویی.وفعالیتای روزانم برام عذاب شده.سرآخرهم میگم بارزترین مشخصه بیماریم حساسیت به لمس وفشاره استدعادارم بخاطرخدا متن شرح حالم روباحوصله بخونیدبلکه چیزی دستگیرتون بشه وبلاخره راه نجاتموبهم بگیدچون من باکلی امیدمطالب سایتتون رودنبال کردم.امیدم اول بخدابعدبه شماس.بی جوابم نذارید.اگرمنوبه زندگی برگردونیدچندتاخانواده رو ازنگرانی ودردنجات دادید.همیشه براتون دعای خیرمیکنم.

سلام . شرح حالتون را به دقت مطالعه کردم. دردگردنی که ابتدا به صورت رادیکولوپاتی شروع شده و بعد به دلیل عدم درد مناسب تبدیل به سندرم درد میوفاسیال شده و یعد هم در حال حاضر با توجه به شرح حالی که می دهید دچار سندرم های افزایش حساسیتی مانند فیبرومیالژیا هستید. توصیه می کنم یک سونو داپلر گردنی و ام ار آی مغز و نخاع جدید بشوید. در صورت منفی بودن این تست ها می توانم در درمان کمکتون کنم.

دکتر سپهریان

دکتر سپهریان متخصص طب فیزیکی و درد با بیش‌از پانزده سال سابقه درمان‌های غیر جراحی ستون فقرات و مفاصل دارای مقالات متعدد در زمینه یافتن راه های تشخیصی پاراکیلنیک و درمانی در بیماران با درد مزمن و سندرم های افزایش حساسیت مرکزی مانند فیبرومیالژی می‌باشد.

تماس با ما