ببخشید دکتر یه سوال داشتم نوار عصب و عضله در چه مواقعی استفاده می شود و اصولا این تست برای چی تجویز میشه.

نوار عصب و عضله به منظور تشخیص سلامت یا عدم سلامت یک عصب و یا یک عضله که در حین حادثه ای خاص صدمه دیده است و یا به مرور زمان دچار اختلال کارکردی شده است استفاده می شود.

در دیسک کمر، از نوار عصب و عضله در تشخیص فشار روی ریشه های عصبی که از بین مهره ها عبور کرده است و توسط دیسک مربوطه دچار آسیب شده است استفاده می شود.

همچنین  در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ یا سندرم فشار به عصب اولنار در مچ دست نیز از نوار عصب استفاده می شود.

در دردهای گردنی که تیرکشنده به دست نیز هستند از نوار عصب و عضله در تشخیص فشار بر روی عصب مربوطه استفاده می گردد.

همچنین از نوار عصب عضله در بررسی تاثیر دیابت روی اعصاب نیز استفاده می گردد.