آقای دکتر عزیز مادر سکته مغزی کردند و دارو مصرف می کنند . به علت درد دستشان دکتر فیزیوتراپی تجویز کرده هم معمولی و هم لیزری ولی متاسفانه بعد از فیزوتراپی لیزری خون دماغ می شوند. آیا این دو به هم ربط دارد؟ فیزیوتراپی لیزری و خون دماغ.

سلام. دوست عزیز ، در یک کلام لیزر درمانی موثر و بی ضرر می باشد .

لیزر یک نوع نور می باشد که در فرکانس و با شکل تجمعی تابیده می شود تا در سطح سلولی موجب کاهش تورم و التهاب و افزایش ماده تغإیه ای سلول می شود و بدین شکل موجب ترمیم بافت و کاهش درد می شود . لیزر اگر مستقیما به شبکیه چشم تابیده نشود و  مستقیما بر روی رحم فرد باردار قرار نگیرد ، هیچ گونه و تاکید می کنم هیچ گونه عارضه دیگری ندارد ولی جهت موثر بودن آن باید از لیزرهای پرتوان خوبی استفاده شود تا بتواند به ایشان کمک کند . توصیه می کنیم بعد از لیزر درمانی آب فراوان نوشیده شود و مطمین باشید که یک مدالینی موثر و بی ضرر برای مادر گرامی لیزر پرتوان می باشد . البته ما کثرا آنرا همزمان با پلاسما و طب سوزنی استفاده می کنیم که تاثیر آنرا افزایش می دهد. 

کلنیک طب فیزیکی و توانبخشی پیشگام : 66914650