با سلام بنده دارای بیماری فتق دیسک گردن شده ام فقط یک مهره درگیر مهره 4-5می باشد چندین دکتر گفته باید عمل جراحی کنم ولی یک دکتر مغز و اعصاب گفته نیاز به عمل نیست با ورزش های کششی و فیزیوتراپی درمان می شه و درد شدید در ناحیه گردن شانه , کتف و دست راست دارم لطفا نظرت خود را بگید ممنونم

سلام . دیسک غضروف بین مهره ای است که با بیرون آمدن آن موجب درد در گردن و درد شانه ها ودردهای انتشاری به ناحیه بازو و آرنج می شود .د رمان فتق دیسک گردن عمدتا تا 90 درصد موارد غیر جراحی است . یعنی با نجام دکامپرشن توسط تخت های کشش می تواند موجب کاهش فشار فتق دیسک گردن بر روی عصب کنار آن و اتمام دردهای انتشاری به دست ها شود .

انواع فتق دیسک گردن هم می تواند در نتیجه درمان دخالت کند مثلا دیسک های بالج وکوچک Disc Bulging  جواب  بهتری به درمان های غیر جراحی می دهند تا دیسک های شدید یا  Disc Extrude .  البته معیار اینکه برای یک فتق دیسک باید درمان غیر جراحی انجام شود و یا جراحی شدت بیرون زدن دیسک نیست یلکه ایجاد علایم فشار روی نخاع یا میلوپاتی ، دردهای انتشاری به دست ها که موجب ضعف پیشرونده عصبی شود و همچنین درد غیر قابل تحمل که ه دو ماه درمان طبی و غیر جراحی توسط متخصص طب فیزیکی جواب ندهد معیار های درمان غیر جراحی فتق دیسک گردن می باشند. 

راه های درمان دیسک گردن و خصوصا راه های جدید درمان غیر جراحی فتق دیسک گردن در این سایت به طور کامل توضیح داده شده است و می تواند برای شما بسیار کمک کننده و راهنما باشد .