با سلام 51سالمه از شش ماه قبل درد بازو راست بتدریج به کتفم رسید وبازوم ضعیف شده ودستم از سینه بالاتر نمیادوبه کمک دست چپم بالا میارمش. برای

سلام. درد بازو راست و درد اصولا بازو تا ۹۰ درصد به دلیل ارجاع درد از مناطق بالاتر مانند  شانه و کتف و همچنین گردن می باشد .  اینکه بعد از مدتی شانه شما هم‌ دیگر بالا نمی آید گواهی دیگر بر این مدعاست. این حالت را شانه یخ زده می گویند یعنی به حدی شما شانه خود را حرکت ندادید و این التهابات و درد تجمع پیدا کرده است که موجب ایجاد شانه یخ زده شده است‌. در اولین قدم در درمان شانه یخ زده و درد بازو باید یک ام ار ای شانه داشته باشیم. بعد با چندین مرحله تزریق زیر سونوگرافی داخل مفصل شانه و انجام توانبخشی فعال و روش های خاص باز کردن شانه با تکنیک های دستی معمولا می شود به شما کمک کرد. در صورتیکه زمان زیاد بگذرد و شما نسبت به این بیماری بی تفاوت باشید ، احتمال ینکه نیاز به باز کردن چسبدگی ها در مانیپولاسیون های اطاق عمل باشد خیلی بیشتر می شود . 

کلنیک تخصصی درد پیشگام : دکتر محمد حسین سپهریان 

۶۶۹۱۴۶۵۰ _ ۶۶۵۷۶۹۹۱