درد شدید و عود دوباره دیسک کمر بعد از جراحی

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ. ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺧﺎﻧﻤﻢ ﺑﯿﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺩﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ۵ ﺭﻭﺯ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ. ﻭﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻤﺖ (ﭼﭗ )ﻗﻔﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﺩﺭﺩ ﺷﺪﯾﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺣﺎﻻ ﺩﯾﮕﻪ ﻗﻔﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ ﻭﻟﯽ ﺩﺭﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﻩ. mriﺑﺎ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ. ﻭ ﺩﮐﺘﺮﺵ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻭ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻋﻮﺩﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﯾﺴﮏ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ. ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺩﺍ ﻭﻗﺖ ﺑﺪﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖبﺑﺮﺳﻢ.

با عر ض سلام و خسته نباشید متاسفانه این اتفاقاتی است که در جراحی ها و خصوصا جراحی دیسک کمر ممکن است اتفاق بیافتد. در صورتیکه نظر جراحتون و جراحی مجدد نیست، ودر صورتیکه صدمه جدید عصب ایجاد نشده باشد با اقدامات طب فیزیکی سعی می کنیم بهتون کمک کنیم.

تلفن : 66566991

دکتر سپهریان

دکتر سپهریان متخصص طب فیزیکی و درد با بیش‌از پانزده سال سابقه درمان‌های غیر جراحی ستون فقرات و مفاصل دارای مقالات متعدد در زمینه یافتن راه های تشخیصی پاراکیلنیک و درمانی در بیماران با درد مزمن و سندرم های افزایش حساسیت مرکزی مانند فیبرومیالژی می‌باشد.

تماس با ما