برامدگی دیسک دارم l4l5s1 دارو مصرف کردم خوب نشدم باید چکارکنم

سلام ، دیسک کمر یا بیرون زدگی دیسک کمر در واقع بیماری است که به دلیل فشار غضروف بالشتکی بین مهره ها ایجاد می شود . این غضروف ها که بیرون می آیند به اعصابی که از کنارشان رد می شوند فشار می آورند و موجب ایجاد درد های مزمن و گاها بسیار شدید می شوند. تمام روش های درمانی معطوف به برداشتن فشار این غضروف بر روی دیسک می باشد . تا ۸۵ درصد موارد بیماران به درمان های غیر جراحی مانند تخت دکامپرشن ، لیزر های پرتوان ، پلاسما و ازن درمانی و توانبخشی جواب می دهند . در درمان دیسک رعایت ها و استراحت و عدم فشار اوردن نقش مهمی در درمان دارند . 

کلنیک طب فیزیکی و درد پیشگام : ۶۶۹۱۴۶۵۰