کیلنیک خار پاشنه زیر محموعه ای از کیلنیک پیشگام

کلینیک خار پاشنه

پاشنه کلینیکی می باشد که در آن درمان خار پاشنه به عنوان یک علامت نگاه نکند علل به وجود آورنده خار پاشنه را هم درمان بکند
از نظر ما خار پاشنه یک معلول از علت های دیگر می باشد، و باید علل خار پاشنه علاوه بر علامت درد خار پاشنه نشود در غیر این صورت درمان‌خارپاشنه هرچه باشد به تدریج باز می گردد.

تزریق خار پاشنه

ما با بیماران زیادی مواجه هستیم که سند با تزریق آمپول خار پاشنه درد آنها ساکت شده است و مجدداً بعد از چند وقتی درد آن‌ها عود میکند لذا توصیه می کنیم علاوه بر آنکه درمان میشود علت به وجود آورنده آن هم مرتفع شده و درمانهای نگهدارنده خار پاشنه هم انجام شود.

مثلاً اگر کف پا صاف می باشد کفی متناسب با قرص پا بعد از انجام اسکن خار پاشنه باید گرفته شود به صورت دائمی در کفش‌های بیمار که با آن راه می رود و ورزش می کند و حتی صندل داخل منزل قرار بگیرد ، بیماران زیادی با صرف تکفیری ژله‌ای پا برای درمان خارپاشنه مراجعه کردند باید متذکر شویم که کفی ژله ای در مرحله اولیه برای کاهش درد و کاهش فشار در منطقه پاشنه مناسب است اما اگر کسی قوس پایه کم یا قوز پا زیاد داشته باشد باید از کفی مناسب مثلاً کفی تمام طولی که قوس پا را کم و زیادش را جبران کند استفاده کند در شرایطی که ناحیه مرتبط با خار پاشنه نرم باشد

عضلات ساق پا و خار پاشنه

بسیاری از موارد خارپاشنه به دلیل گرفتگی شدید در عضلات ساق پا و به تبع آن عضلات کف پا می باشد لذا ما توصیه می کنیم برای درمان خار پاشنه علت این گرفتگی ساق پا برطرف شود همانطور که می دانید بسیاری از علل گرفتگی ساق پا درد و لیک و دیسک کمر می باشد.

دیسک کمر و خار پاشنه

بسیاری از بیماران دارای دیسک کمر و تحریک سیاتیک که به ما مراجعه می‌کنند و عنوان می‌کنند که دیسک آنها خوب شده و در حال حاضر هیچ علائمی مبنی بر درد کمر یا دیسک کمر ندارند و بنابراین سیاتیک آنها غیر فعال است اما در تست نوار عصب و عضله نشان داده می‌شود که فشار بر روی عصب های پا وجود دارد .توجه کنید که همواره ممکن است علائم دیسک کمر خود را به صورت کلاسیک نشان ندهد مثلاً ممکن است در شرایطی که دیسک کمر خود را به صورت کمر و پاها نشان دهد اما در زمان دیگری که عمر میکند خود را فقط به صورت کف پا و یا درد ساق نشان دهد این اگر کسی مشکل کمر داشته باشد برای درمان خار پاشنه باید دیسک کمر و کمر درد خوب شود
همچنین اگر کسی در نوار عصب و عضله علائمی از سیاتیک داشته باشد باید سیاتیک درمان شود ابی در ناحیه مچ پا گیر می‌افتد که به آن سندروم تونل تارسال می‌گویند و در نوار عصب و عضله نشان داده می شود و خود می تواند عاملی برای درد کف پا و گزگز مور مور پا و تحریک خارپاشنه باشد
درمانهای رایج پزشکی خار پاشنه فیزیوتراپی و شاک ویو درمانی استفاده از لیزرهای پرتوان توصیه می شود طب سوزنی و همچنین ورزش های مرتبط با خارپاشنه به عنوان جزء لاینفک درمان استفاده گردد
نیت کار درمانی می تواند در درمان گرفتگی های ساق پا یکی از علل اصلی پاشنه می‌باشد کمک بکند.
توجه کنید اگر علائم مرتبط با سیاتیک وجود نداشته باشد دیسک گردن که به دست ها تیر می کشد یا کمر به پاها تیر میکشد تخت دکامپرشن و استفاده از کشش درمانی های مدرن در درمان خارپاشنه کمکی نمی‌کند
استفاده از تزریقات برای خار پاشنه و آمپول برای خار پاشنه مانند آمپول های کورتونی یا آمپول اوزون می‌تواند در کاهش سریع علائم و نه تنها درمان درک کمک به فرایند های توانبخشی کمک کند.

دکتر سپهریان

دکتر سپهریان متخصص طب فیزیکی و درد با بیش‌از پانزده سال سابقه درمان‌های غیر جراحی ستون فقرات و مفاصل دارای مقالات متعدد در زمینه یافتن راه های تشخیصی پاراکیلنیک و درمانی در بیماران با درد مزمن و سندرم های افزایش حساسیت مرکزی مانند فیبرومیالژی می‌باشد.

تماس با ما