دیسک گردن بین مهره ۴ و ۵

دیسک مهره c4و c5 گردن

دومین یا سومین محل شایع برای ایجاد دیسک گردن در بین مهره های گردن مهره شماره ۴ و ۵ گردنی یا همان دیسک C4 و C5  می باشد. بین مهره ۴ و ۵ با بیرون زدن موجب ایجاد فشار بر روی عصب ها شده و علائم را می‌تواند در شانه و همچنین عضلات پشت کتف نشان بدهد.

شایع ترین علت دیسک گردن بین مهره C4 و C5

به طور قطع می‌توان گفت که شایع ترین علت دیسک گردن در بین مهره ۴ و ۵ گردنی پایین بودن طولانی سر به خصوص بر روی موبایل و بر روی کامپیوتر می باشد استفاده های متداول و رایج از موبایل که روز به روز رو به افزایش می باشد موجب می‌شود دیسک‌های گردن در مناطق نا معمول تر ایجاد شود .


انتظار ما برای ایجاد دیسک گردن معمولاً بین مهره پنجم و ششم گردنی و همچنین مهره ششم و هفتم گردنی می‌باشد و سومین محله شایع برای دیسک گردن مهره c4 و c5 می باشد که این نقاط معمولاً به جز استفاده از مبل ممکن است در اثر ضربه هم ایجاد شود مثلاً در اثر تصادف رانندگی یا ضرباتی که مستقیماً به ناحیه سر مثلاً هنگام برخورد توپ در یک مسابقه ورزشی ایجاد می‌شود.

تشخیص دیسک گردن  C4 وC5


نام نوار عصب و عضله دست و همچنین انجام ام آر آی گردن شما می توانید دیسک گردن را شناسایی کنید و میزان فشار بر روی عصب های اطراف که عامل ایجاد درد میباشد را شناسایی کنید

درمان دیسک گردن شماره 4 و 5

توجه کنید دیسک کمر و دیسک گردن هر دو به صورت کنترلی می توانند توسط سیستم های پزشکی و تا ۹۰ درصد به صورت های غیر جراحی معالجه شوند معالجه آنها عمدتاً در کلیه سیستم های جراحی و غیر جراحی به صورت کنترلی و نه به صورت حذفی می باشد
در بین روشهای غیر جراحی درمان دیسک گردن استفاده از تخت دکامپرشن و کشش در با خصوصاً کشش هایی که حالت واکیوم در داخل دیسک ایجاد می کند مانند دکامپرشن چاتاناگا می تواند در درمان بسیار موثر باشد.
همچنین استفاده از طب سوزنی در نقاط صحیح و باز کردن عصب ها و عضلات درگیر می تواند به صورت ناگهانی موجب کاهش درد در کت و عضلات شانه و دردهای گردن بشود
همانند درگیری عصب سیاتیک دردهای گردنی می تواند به ناحیه دست ارجاع پیدا کند یعنی دیسک کمر موجب ایجاد درد بر روی عصب سیاتیک و دیسک گردن بر روی عصب هایی می شود که به ناحیه دست انتشار دارند
داور می‌شویم که ورزش های گردن بعد از انجام درمان دیسک تنها راه کنترل دائمی دیسک گردن می باشد و این موضوع در مورد دیسک های بالای گردن مانند دیسک شماره ۴ و ۵ بسیار واجب می‌باشد.