تفاوت دیسک کمر با تنگی کانال نخاع چیست

تنگی کانال نخاعی و ارتباط آن با دیسک کمر

تنگی کانال نخاعی بیماری است که در اثر دیسک کمر آرتروز ستون فقرات و یا افزایش قطر لیگامان های اطراف کمر قطر کانال نخاع کاهش پیدا میکند. این بیماری به دلیل علائم شدیدی که در پاها ایجاد می کند زیاد اهمیت دارد دیسک های کمر موجب ایجاد تنگی کانال نخاع نمی شود اما بعضی از دیسک های کمر که زیاد در داخل کانال می‌آیند کانال را تنگ کرده و موجب ایجاد به علائم شدیدتری نسبت به دیسک کمر بدون تنگی کانال نخاع می شوند.

هرچند که وقتی دیسک کمر علائم تنگی کانال نخاعی ایجاد می‌کند مشکل شدیدتر است و بیماری سنگین تر است اما به معنی لزوم جراحی دیسک کمر نمیباشد. معیارهای علمی جراحی دیسک کمر شامل عدم کنترل ادراری ،ضعف پیشرونده عصبی و درد غیر قابل تحمل بعد از دوماه درمان طبی می باشد.
هر چند دیسک کمر تنگی کانال نخاعی ایجاد کند درمان آن سخت تر می باشد و علائم سخت تر برطرف می‌شود اما لزوماً به معنی عدم جواب به درمانهای طبی نمی باشد خصوصا اگر در درمان های طبی با روشهای طب فیزیکی مانند دکامپرشن تراپی و همچنین از اون درمانی و روشهای طب سوزنی فشار بر روی کانال نخاع کم شود و علائم سیاتیک برطرف شود و فشار بر روی عصب در تست نوار عصب و عضله کاهش پیدا کنداحتمال جواب به درمانهای طبی افزایش پیدا می‌کند.
اما همانگونه که می‌دانیم انجام ورزش برای دیسک کمر بسیار بسیار مهم می باشد اما انجام ورزش و نگهداری پاسخ به درمان با انجام ورزش بعد از درمان بسیار بسیار مهم است و کمک می‌کند که درمان‌های طبی یا جراحی تنگی کانال نخاع پایدار بماند. انجام ورزش بعد از دیسک کمر و درمان دیسک کمر بسیار واجب می باشد اما انجام ورزش بعد از درمان تنگی کانال نخاع در اثر دیسک کمر بسیار مهم تر می باشد و مهمتر از آن این است که این ورزش ها نظم داشته باشد و به صورت روزانه و حداقل ۲ تا ۳ بار در روز انجام شود انجام ورزش های تنگی کانال نخاع در کسی که دیسک کمر دارد با انجام ورزش ها در کسی که دیسک کمر دارد ولی تنگی کانال نخاع ندارد کمی متفاوت است. توجه کنید که صرفاً دیسک کمر نیست که علائم سیاتیکی می دهد بلکه دیسک گردن هم می‌تواند موجب ایجاد علائم زیادی بشود.

علائم تنگی کانال نخاع در گردن  در اثر دیسک گردن به صورت ایجاد علائم در دستها ظاهر می‌شود که می‌توان با انجام تست نوار عصب و عضله فشار بر روی عصب های دست را ارزیابی کرد.

دکتر سپهریان

دکتر سپهریان متخصص طب فیزیکی و درد با بیش‌از پانزده سال سابقه درمان‌های غیر جراحی ستون فقرات و مفاصل دارای مقالات متعدد در زمینه یافتن راه های تشخیصی پاراکیلنیک و درمانی در بیماران با درد مزمن و سندرم های افزایش حساسیت مرکزی مانند فیبرومیالژی می‌باشد.

تماس با ما