پیچ خوردگی مچ پا

 

پیچ خوردگی مچ پا

زمینه
 آسیبهای مچ پا  خصوصا پیچ خوردگی مچ پا شایعترین آسیب ورزشی محسوب میشود . ۸۵% صدمات مچ پا پیچ خوردگی مچ است . و در بین انواع پیچ خوردگی 85% این پیچ خوردگی ها را نوعی پیچ خوردگی که در آن پا  به سمت داخل می چرخد و در نتیجه کناره خارجی پا مماس بر زمین می شود شامل می شود  کهنیروی  وارده به سمت خارج مچ پا موجب اسیب در سمت خارجی پا می شودود .پیچ خوردگی مچ پا شایعترین نه تنها در آسیب های  ورزشی بلکه در سطح عامه جامعه بسیار شایع می باشد ولی بسیاری از افراد نمی دانند که علت درد روی پاشنه پا انها ناشی از پیچ خوردگی های مکرر و ریزی می باشد که در هنگام ایجاد فرد را خبر نمی کند و علائم ان بعدا ظاهر می شود.

درجه بندی بالینی پیچ خوردگی مچ پا
درجه 1 : مچ دردناک  ناپایداری مفصل که با کشیدگی خفیف رباط تالوفیبولار  قدامی همراه است .
درجه 2 : مچ دردناک و در بررسی ناپایداری مفصلی  در معاینه در یک جهت دیده می شود که علت ان  پارگی کامل رباط  تالوفیبولار  قدامی و  پارگی ناکامل رباط کالکانئوفیبولاراست .
درجه 3: مچ دردناک همراه با ناپایداری کامل  مفصل مچ  پا در معاینه . این حالت با پارگی کامل هر دو رباط مزکور.

معاینه فیزیکی
حداکثر تندرنس  در لمس در پیچ خوردگیهای خارجی در محل دو  رباط  ذکر شده دیده می شود . معمولا هیچ درد استخوانی یا درد در لمس استخوان که نشانه شکستگی است  دیده نمی شود.
تست کشیدن پا به جلود( Ant Drawer Test)می تواند در بررسی پارگی رباط تالوفیبولار  قدامی (ATFL) کمک کند . با یک دست ساق را نگه می داریم  و با دست مقابل  پاشنه را به جلو می کشیم چنانچه پا به اندازه 10mm جلو آمد و یا اختلاف دو سمت بیشتر از 3 mm بود پارگی ATFL مطرح است.

درمان:


فاز حاد:
1 ) درمان عمومی درد یک ضایعه ترماتیک  :‌شامل RICE( استراحت ، کمپرس آب سرد و فشردن عضو صدمه دیده و بالا نگه داشتن پاشنه پا).
2 ) درمان دارویی :‌ با استفاده از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و با دوز ضد التهابی و در زمان خاص صورت می گیرد .
3 ) مچ بند یا کفش ساق بلنداسفاده صحیح از مدالیتی های فزیوتراپی

4)  پرولوتراپی : تزریقات تخصصی پرولوتراپیک می تواند در قوی شدن لیگامان های صدمه دیده کمک کننده باشد  و بیماران را  از پیچ خوردگی های مکرر برهاند . پرولوتراپی هیچ گونه ماده کورتنی ندارد و توسط متخصص طب فیزیکی صرفا جهت درمان پیچ خوردگی پا و تقویت لیگامانی تزریق می شود.

بازگشت به تمرین و مسابقه در وزشکاران چه موقع باشد؟
ب تمرینات ورزشکار باید  با حرکات در خط مستقیم شروع شود  و بعد حرکات به جلو و عقب ( Forward - Backward) صورت گیرد و بعد حرکات به طرفین در مرحله سوم انجام شود .ورزشکار  زمانی می تواند در  مسابقات شرکت کند که  درکلیه جهات  حرکتی علائمی ظاهر نشود.

ذر کلنیک طب فیزیکی و توانبخشی پیشگام اماده ایم با مجهزترین دستگاهها و جدیدترین تکنیک ها  دردهای مچ پا را  درمان کنیم

دکترمحمدحسین سپهریان ( متخصص طب فیزیکی و توانبخشی)