ارتوکین درمانی

ارتوکین درمانی زانو

ارتوکین تراپی به سال 1988 در آلمان به ثبت رسید و مورد استفاده قرار گرفت و از آن پس به تدریج به دیگر کشورهای اروپایی و سراسر جهان راه یافت. حدوداً دو سال است که ارتوکین درمانی در مراکز درمانی معتبر جمهوری چک انجام می‌شود. ارتوکین تراپی تا به امروز برای درمان بیش از چهارصد هزار بیمار در سراسر جهان به کار برده شده است. ارتوکین درمانی مبتنی بر استفاده از مواد زیستی خود بیمار است، سرم خون از طریق کشت و آماده‌سازی خون خود بیمار به دست می‌آید. سپس یک یا دو بار در هفته در مفصل دردناک تزریق می‌شود.