بیمه‌ها

طرف قرارداد با بیمه‌های زیر برای تمام خدمات:

  1. بانک ملت
  2. بانک رفاه کارگران
  3. بانک کشاورزی

 

طرف قرارداد با بیمه‌های زیر برای ویزت و نوار عصب عضله:

  1. بیمه سلامت(خدمات درمان)
  2. بیمه تامین اجتماعی
تماس با ما